Bildetolkenytt nr 1. 2018.

Her kommer årets første bildetolkenytt nr 1. 2018.

Les her.