Rettshjelp for hørselhemmede 1.11.2018. kl 18:00

Det blir Aleksander Hjelle som kommer og gir info om rettshjelp for hørselhemmede

Det som vi vil gå gjennom på møtet er følgende:

  • Historien bak Rettshjelp for Hørselshemmede, hvem vi er og behovet for tilbudet
  • Demonstrasjon av hvordan medlemmene kan sende inn saker og booke skypemøter. Litt om saksbehandlingstid osv
  • Hvilke krav myndighetene stiller og hva som kreves for at hørselshemmede kan benytte seg av tilbudet
  • Dersom noen har konkrete juridisk spørsmål på informasjonsmøtet, så vil vi i møtet hjelpe vedkommende til å sende inn spørsmålet ved elektronisk innsending. Det vil ikke bli svart på juridiske spørsmål på direkten i møtet, men disse vil da bli besvart i etterkant. Dette bl.a. av hensyn til personvern og den korte tiden vil har til rådighet
  • Vi oppfordrer alle til å ta med sin egen elektroniske enhet, f.eks. nettbrett eller PC

Vel møt:)

 Rettshjelp for hørselhemmede 1024x683

Fra venstre Aleksander Hjelle, Rene Stub Christiansen, Marte Kvinnegard.