Bildetolkenytt nr 5/2018

Skrevet av Harald Oppigård

Bildetolkenytt nr 5/2018

Les her.