Digitalt Døves kulturdager 10.4.2021 kl. 14- 17.

 

kulturdager2021

Det blir ikke arrangement i døveforening denne datoen pga kommunen sin forskrift fram til 11.4.2021. Alle får se på sine pc hjemme og ser på digitalt døves kulturdager.