Seniorgruppa årsmøte 6.4.2022

Det er blitt gjennomført seniorgruppa årsmøte 6.4.2022. Det var kjekt å møtes alle. Det var 14 personer tilstede. Nye døveprest Erlend Lunde var også innom og hilse på alle og bli kjent med. Odd Erling var med også. Vi begynte med årsmelding og regnskap for 2020 og 2021 som er godkjent. Vi spiser pizza som er spandert av seniorgruppa. Da valget av styret ble det valgt Kirsti Fylling som leder for gruppa. Viggo Elvenes gikk av leder etter 7 år og han fikk applaus for sine innsats. Styremedlem valgte Britt R. Olausen, Kjell Olav Olsen og vara Anna E. Oppigård. Seniorgruppa er blitt enige om at gruppa skal registrere i Brønnøysundregisteret for få org.nr og frivillighets registeret. Så blir spennende tid når det gjelder aktivitet framover.

Kan være et bilde av 2 personer og folk som stårKan være et bilde av 4 personer, folk som står og innendørs

Akuttvakt info på Df 7.4.2022

Akuttvakt kommer til Df og informere hvordan bruke akuttvakt. Døren åpner kl. 18. Velkommen:)

M & R Døveforening årsmøte

Vellykket gjennomføring M&R Døveforeningens årsmøte. 13 personer var tilstede og fikk gode smørbrød før årsmøte. Styret nye sammensetning.