NORGES DØVEFORBUND

MØRE OG ROMSDAL 

STOREVÅGEN 75, 6020 ÅLESUND

STIFTET 24. MAI 1924

   Konto: 3900 34 73027

Det er kommet melding fra Tolketjenesten at tolkelisten ikke lenger skal ligge på siden.

Må du ha tolk på kort varsel utenom tolketjenestens åpningstid?
Send SMS til Akuttvakten på nr 99481810.
Vanlige tolkebestillinger skal fortsatt sendes til SMS-nr 95923310.

Den som ønsker bildetolking via 3G mobiltlf, ringer 21 05 32 03.
Den som ønsker bildetolking via PC, bruker denne adressen:
bilde@tolk.nav.no. Hørende telefon til tolketjenesten og
bildetolktjenesten er nå: 70 32 19 59. Telefax: 70 32 19 51.
Epostadressen er som før:
tolk.moreogromsdal@nav.no.