NORGES DØVEFORBUND

MØRE OG ROMSDAL 

STOREVÅGEN 75, 6020 ÅLESUND

STIFTET 24. MAI 1924

   Konto: 3900 34 73027

Velkommen til lørdagskafé på døveforeningen den 20 januar kl. 12.

Vi får besøk av Vegar Botn fra NDF - tema er navneendring for døveforeningen.


Skal  Møre og Romsdal døveforening endre navn til 

NDF Møre og Romsdal?

 

Vel møtt alle sammen!