2012

Tolketjenesten

 

Til Møre og Romsdal Døveforening og HLF Møre og Romsdal!
 
Vi håper dere vil spre følgende informasjon til alle deres medlemmer fra oss på tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal:
 
NYTT DATASYSTEM FOR TOLKETJENESTEN FRA 8. OKTOBER – MULIG REDUSERT KAPASITET
 
Mandag 8. oktober begynner tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal å bruke det nye datasystemet OeBS Tolkeapplikasjon. Datasystemet skal brukes av alle tolketjenester i Norge. I stedet for å stenge tolketjenesten, gir vi nå beskjed om at det kan bli redusert kapasitet på grunn av opplæring og nybegynner-problemer. Vi skal gjøre så godt vi kan, men vi har fått veldig kort tid til å lære å bruke datasystemet. Derfor må vi bruke ekstra lang tid på å registrere tolkebestillinger. Flere av våre ansatte har høstferie i uke 41. Vi har tre døve studenter på Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Seks tolker er opptatt der. Det gjør det selvsagt ikke lettere å få tak i ledige tolker.
 
Hva slags problemer kan det bli i oppstartperioden?
  1. Det kan gå lenger tid før du får svar på spørsmål og tolkebestillinger.
  2. Kanskje klarer vi ikke å få tak i tolk til oppdraget du har bestilt.
 
Men vi tror at dette skal gå bra, og vi håper at det ikke blir store problemer for deg som bruker tolketjenesten. Aller best er om dere du ikke merker noen ting.
 
Hva er nytt med det nye datasystemet?
  1. Det er laget på samme måte som det datasystemet som brukes ellers på hjelpemiddelsentralen.
  2. Vi kan sende SMS og e-post til deg direkte fra programmet. NB! Denne SMS-en eller e-posten kan du ikke svare på. Du må fortsatt sende SMS på 95923310 og e-post på tolk.moreogromsdal@nav.no.
  3. Vi kan sende SMS og e-post med oppdragskort direkte til tolkene fra programmet.
  4. Programmet har kalender med oversikt over alle tolkene i Norge. Dette gjør det lettere å bruke tolker fra andre fylker.
 
Det er også flere andre nye ting med programmet. Men disse er de viktigste.
 
Hvordan skal du bestille tolk?
Bestill på samme måte som før ved å sende SMS eller e-post. Husk å skrive hvem du er, tolkested, dato og klokkeslett og hva du trenger tolk til (hvem andre personer skal delta, navn på kontaktperson  osv.). Skriv også hvor lenge du trenger tolk.
 
Vi tror at det nye datasystemet skal gjøre tolketjenesten enda bedre. Men i en periode fremover må du regne med noe ventetid eller mangel på tolk. Vi håper at denne perioden skal bli så kort som mulig!
 
Fortsatt god høst!
 
Vennlig hilsen
Arild Berstad
Avdelingsleder tolk/vedtak
NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal
Tlf. 70 32 19 75 / 997 86 590
 
Ved behov for tolk kan du også benytte bildetolktjenesten:
Fra 3G mobil: 21 05 32 03
 
 

Hobbyjenter

Hobbyjenter på fredag d. 5. oktober kl. 11.00. Normal holder vi en lørdag en
gang i måneden, akkurat nå på lørdag er det utleiet hos DF, derfor flyttet
vi fra lørdag til fredag kl. 11. Helle vil lage noe til lunsjen, håper vi
sees den dag.

Tegnspråkkafe

Høsten 2012

Sted Frivilligsentralen, Valderøy

Tid: KL 18.00

Onsdag 3. oktober

Onsdag 7. november

Onsdag 5 desember, juleavslutning

 

Velkommen til både gamle og nye kafegjester!

Ansvarlige: Tone, Christel g Elisabeth