Kan være grafikk av tekst

NDF MØRE OG ROMSDAL

STOREVÅGEN 75, 6020 ÅLESUND

STIFTET 24. MAI 1924

 

Bestilling av tolk mandag-fredag kl 0800-1530:

SMS: 95 92 33 10
Vanlig telefon: 70 17 22 27 og 70 17 22 55
Teksttelefon: 70 17 22 09
Direkte til fagleder: 70 17 22 58
Direkte til tolkeformidlingen: 70 17 22 27 og 70 17 22 55
Telefax: 70 17 22 01
Bildetelefon: 70 17 22 22

 

Bestilling av tolk utenom kontortid:

Ring teksttelefon/vanlig telefon 70 17 22 09 og skriv eller les inn melding på autosvar. Vi ringer tilbake når vi kommer på jobb neste dag. Du kan også bruke SMS 95 92 33 10 eller telefax 70 17 22 01

E-post: tolk.moreogromsdal@nav.no

 

Ved AKUTT BEHOV for tolkehjelp utenom kontortid:

Kontakt Akuttvakten på SMS 95835201 eller kontakt tolker på listen nedenfor:

 

Frilans døvetolker i Møre og Romsdal

Telefon

Kathrine Kvalheim, Sula 97144717
Irene Rødseth Hjelle, Gursken 99017135
Jorunn Hartveit, Haddal 92628301
Marit Hogstad Nakken, Kleive 95027092
Anne Marthe Nerland, Ålesund 48079991
Wenche Moen, Vigra - (permisjon fra hjelpemiddelsentr. til 1.8.2008) 90589016
Adler Anderse, Vigra - (delvis sykmeldt) 40246495
Bjørg Råket Træthaug, Smøla 91839730
Hanne Mette Dimmen, Ørsta
97727697
Dagny Brandvik Telstø, Kristiansund (permisjon) 90736679


(de fleste av disse utfører både skrivetolking og døvblindetolking/ledsaging)

Aktive frilanstolker uten tegnspråktolk-eksamen

Telefon

Christel Iversen, Valderøy 97755396
   
Sissel Humberset, Volda 41928117
Lennart Hjelme, Spjelkavik 97655215
Elisabeth Kolvik, Åse (Skrivetolk) 90959288
Nora Karin Roald Hesseberg, Spjelkavik (Skrivetolk) 99004988
Johannes Ødegård, Ålesund 97625074

 

Tolker fra hjelpemiddelsentralen

Telefon

Arild Berstad, Ålesund 99786590
Solveig Hjelme, Ålesund 92088161
Kari Bakken Lindseth, Ålesund 97082607
Unni Vassbotn, Ørsta 92207872
Mariann Djupvik Aakvik, Valderøy 91706434
Grethe Brandal, Langevåg 92088162
Annelin Nerland, Ålesund (permisjon til 3.3.2008) 92092102