NORGES DØVEFORBUND

MØRE OG ROMSDAL 

STOREVÅGEN 75, 6020 ÅLESUND

STIFTET 24. MAI 1924

   Konto: 3900 34 73027

Damer, damer, damer - hard vinter har ennda ikke gått og igjen vil hobbyglede holde en ettermiddagshygge nå på lørdag d. 29 januar kl. 13 på df. Bare kom du :):):)                  Hilsen Helle