new logo

Hurra. Ålesund Døves Seniorgruppa fikk godkjent som lotteriverdig organisasjon. Altså får lov å inn i bingo entreprenør.