new logo

Vellykket gjennomføring M&R Døveforeningens årsmøte. 13 personer var tilstede og fikk gode smørbrød før årsmøte. Styret nye sammensetning.