new logo

Det blir medlemsmøte på df torsdag 1 september kl 18.

Det skal ta opp diskusjon om Rønnestad hytta.

Velkommen.