NORGES DØVEFORBUND

MØRE OG ROMSDAL 

STOREVÅGEN 75, 6020 ÅLESUND

STIFTET 24. MAI 1924

   Konto: 3900 34 73027

Det blir terminliste møte på døveforeningen torsdag 13 oktober kl 18. Tar opp, diskusjon og forberede termin for 2023. Oppfordrer alle underavd og Ådak til å stille opp på møte. Medlemmene kan komme frivillig og følge med, også delta diskusjon. Blir servert varme mat. Velkommen😊