new logo

vil Lone og Beate, som har vært i Trysil og deltatt på "Trysilrypa" sist helg, fortelle litt fra dette. Dette er et jenteløp hvor mange døve jenter fra hele Norge var med. Foredraget starter kl. 20 som vanlig.