new logo

Heisann!
Vi på tolketjenesten Møre og Romsdal arrangerer åpen dag den 24.mai, og håper du vil komme innom!
Informasjonen vil gis på både tale- og tegnspråk.
Arrangementet varer fra 15.00 til 18.00, på programmet står tema vi tror vil være nyttig for alle. Det vil handle om ulike tolkemetoder, bestilling av tolk, tilrettelegging på studie-/arbeidsplasser og bildetolktjenesten.
Via Google Forms har vi laget et skjema, hvor du får mulighet til å fortelle om du kommer som privatperson eller på vegne av bedrift/studiested, og stille spørsmål: https://forms.gle/2VjkUSBSX8Sigwdr8
Lenke til Facebook arrangement: https://fb.me/e/3smabxazH
Skulle det være noe kan du kontakte kursansvarlige på mina.hagensen@nav.no og geir.midtbo.longva@nav.no.
Dørene er åpne for alle interesserte. Spre gjerne ordet videre!
Vi gleder oss til å møte dere
Med vennlig hilsen
Tolketjenesten