new logo

Det blir termin møte torsdag 22. oktober kl 18. på døveforening. Alle Mrdf styret, underavdeling og andre har møteplikt. Medlemmene kan bare komme og se på, ta opp saken, diskusjon. Spandere noe å spise/ kaffe. Velkommen.