new logo

Det har vært arrangert lørdagskafe og samtidig feiret vi kontaktposten 50 års jubileum på døveforening. Det kom 28 personer til feiring med strenge corona regler slik som skrive inn navn og bruker antibac. Jørn Ståle ønsket velkommen til feiring og fortalte litt historie av opprettelsen. Lorents Ness og Tor Inge Gausnes var invitert. For de har opprettet K. posten første utgave, men ikke bare disse to. Det var også Ottar Garvik, Trygve Krogstad og Solfrid Lid om var med også opprettelsen. Men disse 3 er døde.  Lorents og Tor Inge fikk hver sin vinflaske. Begge fortalte historien om det første var Hjemmets Vel i Ålesund for å lage K.posten. De mente det var passende navnet. Lorents laget blyplate til bladet og trykker hos hans arbeidsplassen sunnmørsposten og senere anskaffet eget stensilmaskin hos Tor Inge hjemme kjeller og produsere for fullt. Begrunnelsen for opprettelsen er jo for å sende ut info til alle medlemmer og ikke medlemmer som bor spredt ute i Møre distriktene. Med dette takker vi disse 5 personer for innsatsen for å opprette K. Posten. Også spanderte døveforeningen kaffe/ te og kaker.. Så tilslutt hold vi med tombola. Det har vært veldig hyggelig dagen.

Se bilder her.